• Finurliga figurer barnbok
    barnböcker

    Beställ Finurliga figurer med kuliga kulörer

    Tidigare har jag hört att min bok Finurliga figurer med kuliga kulörer blivit populär på endel förskolor som jobbat med dem som en grund i projekt om färg, form och antal. Eftersom det var precis mitt syfte tyckte jag att det var otroligt glädjande. Var kan man hitta och beställa boken Finurliga figurer med kuliga kulörer? Men tiden har gått och boken finns numera bara hemma hos mig. Den är slut hos bokförsäljare och plötsligt börjar många höra av sig om att de inte kan hitta den på nätet. Återigen väldigt många förskolor, skolor där lärare och pedagoger vill arbete med olika teman utifrån boken, men de kan inte hitta den…